Klik her for at logge ind

 

Historien

2014

Nygaards Planteskole fylder 30 år og der laves en gennemgribende opdatering af hjemmesiden, der sikrer, at vi fortsat kan være i front med gode brugervenlige løsninger til vores kunder.

 

2013

Efter mange års arbejde og afprøvning lykkedes det at få nyhedsregistreret vores nye taks til hæk. Det fejrede vi med en navngivn på Have&Landskab 2013, hvor Palle Kristoffersen gav planten det endelige handelsnavn: Taxus baccata "Brande Select" 'TANY0109' (N) PBR. Afprøvningen er sket i tæt samarbejde med Jørgen Gregersen og Brande Skovkirkegård. 


 .

2012

Der anskaffes en ny og mere avanceret klipper til produktionen. Det betyder, at planten nu klippes hele vejen rundt, i stedet for kun på toppen, hvilket giver en langt mere ensartet og velforgrenet plante.

2011

Carsten Sølund Kristensen ansættes som ny salgskonsulent. Han arbejder med det daglige salgsarbejde, samt kører på virksomhedsbesøg hos vore kunder. 

2010

www.nygaardsplanteskole.dk får et gennemgribende ansigtsløft. Siden bliver langt mere brugervenlig for vore kunder. Samtidig bliver en lang række informationer gjort tilgængelig for privatpersoner, der dermed kan bruge hjemmesiden som inspirationskilde.

Malene Nygaard Jensen ansættes som markedsføringskoordinator. Hun arbejder med Nygaards Planteskoles kommunikation til vore kunder samt til slutbrugeren og har fokus på, hvordan vi bedst muligt servicerer vore kunder.

Produktionsarealet udvides med endnu et nyt væksthus, der erstatter de sidste af de gamle plastiktunler.
Markproduktion: ca. 13 ha
Containerplads: ca. 9 ha
Under glas: ca. 26.000 m²

2009

Pernille Ratjen ansættes som ny salgskonsulent. Hun arbejder med det daglige salgsarbejde, samt kører på virksomhedsbesøg hos vore kunder. 

2008

Nygaards Planteskole beslutter at udvide produktionen af bunddækkeplanter betydelig. Der anskaffes derfor en Bekidan pottemaskine med potte-magasin så vi bliver i stand til at producere bunddækkeplanter i traditionelle potter og i de populære 15 stk. bakker i samme produktionslinie.
Efter 10 års godt samarbejde vælger Erik Lauridsen at søge nye udfordringer.

2007 

Nygaards Planteskole udvider produktionen af planter med høj impulsværdi. Dette gøres for at imødekomme en stigende efterspørgsel.

2005 

Som den første planteskole i Danmark investeres der i et Visser Spaceomatsystem som sikrer en mere rationel håndtering af potter. Denne investering medfører også at ENSIDIG GENTAGENDE ARBEJDE i forbindelse med udsætning af potter på containerpladsen, afstandsgivning samt klipning af planter mere end halveres.

Markproduktion: ca. 12,5 ha
Containerplads: ca. 9 ha
Under glas/plastik: ca. 19.000 m²

2004

Nygaards Planteskole går i luften med en hjemmeside hvor der er mulighed for indkøb direkte over nettet. Vi udvider samme år både containerpladsen og bygger to nye væksthuse.

Markproduktion: ca. 9 ha

Containerplads: ca. 9 ha
Under glas/plastik: ca. 19.000 m²

2003

Der opføres et kølerum på 580 m² for at opnå en mere sikker overvintring, bedre produktionsstyring samt bedre udnyttelse af de eksisterende faciliteter.

2002 

Der opføres yderligere et væksthus på 5.600 m² til produktion af Magnolia Hibiscus m.m. samt til oppotning af Laurbær og Buksbom, der dyrkes i marken. Disse pottes til overvintring under beskyttede forhold i væksthus.

Markproduktion: ca. 10 ha
Containerplads: ca. 8 ha
Under glas/plastik: ca. 13.000 m²

2001

Markproduktionen er forsat stigende og der investeres i en special traktor, der skal løse opgaver såsom rodskæring, mekanisk og kemisk ukrudtbekæmpelse samt gødskning.

Markproduktion: ca.8 ha
Containerplads: ca.8 ha
Under glas/plastik: 7.500 m²

2000 

Decemberorkanen i 1999 har haft store konsekvenser for produktions faciliteterne, men allerede i foråret 2000 står et nyt væksthus på i alt 4.800 m² klar til brug. Dette giver mulighed for en ydereligere effektivisering af produktionen. 

1999 

Decemberorkanen d. 3. dec. raserer store dele af planteskolen. Hovedparten af tunnel-husene er så ødelagte, at de ikke kan genanvendes. Det besluttes derfor, at opføre et væksthus.

Se flere billeder af orkanens eftermæle her:
 

1998

Nygaards Planteskole vælger efter flere års godt samarbejde med Prima Plant at stå på egne ben. Nyggards Planteskoles sortiment er blevet betragteligt udvidet i omfang, og ønsket om en tættere kontakt til kundekredsen er en af de væsentlige årsager til skiftet. Erik Lauridsen ansættes som salgskonsulent.

1997 

Pladsen i den gamle hal bliver for lille. Der bygges ekspeditions- og lagerhal på 1.000 m² med læsseramper og tilhørende kontorfaciliteter.

1996 

Den første markproduktion igangsættes. Produktionen koncentreres hovedsageligt om større planter med Laurbær, Buksbom og Mahonia som hovedprodukter. Markarealet bliver gennem de næste 7 år udvidet til ca. 10 ha.

1994

Containerpladsen udvides kraftigt med 32.500 m2, og de første store vandingsbomme anskaffes. De grundlæggende rammer for en storproduktion er nu lagt.

1992 

Nygaards Planteskole etablerer, sammen med 3 andre planteskoler, salgs-selskabet Prima Plant. Dette skridt skal give planteskolen mulighed for at koncentrere sig om produktion og produktudvikling, mens Prima Plant forestår salget.

1991 

Bente Juul Jensen opsiger sin stilling i Plantedirektoratet, og er herefter fuldtidsbeskæftiget i planteskolen.

1988 

Produktionsarealet bliver nu væsentligt udvidet, og der investeres i en pottemaskine med henblik på mere rationel produktion. Produktionen omlægges gradvist til færdigplanter.

1986 

Firmaets første EDB-system tages i brug. 
2 Pc´er, model 386 SX 25 Mhz med 4 Mb Ram + printer mm. 
Samlet pris: ca. 80.000 kr. Er siden hen blevet udskiftet. 
Der bygges samme år ekstra tunnelhuse. 

1984 

Nygaards Planteskole bliver grundlagt. Planteskolen etableres på en tidligere landbrugsejendom. De første tunnelhuse rejses og den første produktion påbegyndes. Der produceres hovedsagligt planter til viderekultur.


  Tag en tur og se det fra oven

 
Velkommen til Nygaards Planteskoles nye web-portal. Denne side er først og fremmest et bestillingsværktøj for vore kunder.
For en udførlig beskrivelse af hjemmesidens funktioner, se den nedenstående PDF 'Kom godt igang med bestilling', for at læse vores handelsbetingelser klik på linket nedenfor
Vi sidder klar ved telefonerne for at besvare evt. spørgsmål, eller komme med foreslag til kampagner og sortimentsammensætning.
Hvis du har problemer med at du bliver logget af og på den nye hjemmeside, kan det skyldes dine internetindstillinger.

  Ring +45 75 36 60 88
  mail@nygaardsplanteskole.dk
Vi ønsker at vores website skal fremstå og fungere som det værktøj det er skabt til. Derfor har vi herunder linket til de mest benyttede funktioner på websitet. Er der noget vi mangler hører vi gerne fra dig. Skriv til vores e-mail mail@nygaardsplanteskole.dk.
Nygaards Planteskole
Kongeåvej 10
6600 Vejen

Telefon: 7536 6088

kontakt: mail@nygaardsplanteskole.dk

Åbningstider:
mandag-torsdag  kl. 7.00-16.00 
fredag kl. 7.00-15.00